Wij gebruiken cookies

Hierbij willen we je laten weten dat deze site gebruik maakt van bestanden die cookies worden genoemd om ons te helpen erachter te komen waarin je geïnteresseerd bent en om je de beste gebruikerservaring te bieden. Door de site te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Het gebruik van andere soorten cookies is afhankelijk van je toestemming, die je kunt aanpassen in de onderstaande instellingen.

Beheren Alles toestaan

Selectie opslaan

Verklaring Gegevensbescherming Handelsmaatschappijen

Brdy Ventures s.r.o., ID: CZ05481601

met statutaire zetel te Kurzova 2412/5, 155 00, Praag 5

geregistreerd bij de Stedelijke rechtbank in Praag, afdeling C, inleg 264404

E-mail: [email protected]

telefoon: +420 605 507 881

("Mama Labels")

Bedankt voor uw belangstelling in onze online winkel. Privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder willen we u in detail informeren over de behandeling van uw gegevens.

Mama Labels is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de websitegebruikers conform artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: "GDPR"). Mama Labels verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet, in het bijzonder de GDPR en Wet nr. 110/2019 St. over de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een netwerkidentificator of een of meer specifieke elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevenstoegang en -hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, slaat de webserver echter automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, het IP-adres, de datum en het tijdstip van toegang tot onze website en de hoeveelheid verzonden gegevens bevat. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de goede werking van de website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Conform art. 6, lid 1, onder f) GDPR dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen voor de juiste presentatie van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden binnen zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website gewist.

De gebruiker van de website is niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst en zonder het verstrekken van persoonsgegevens is het niet mogelijk om de overeenkomst door Mama Labels te sluiten of uit te voeren. Er vindt geen geautomatiseerde individuele besluitvorming plaats door Mama Labels, waaronder profilering in de zin van artikel 22 GDPR.

Mama Labels draagt technisch en organisatorisch zorg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, zodat onbevoegde of onopzettelijke toegang tot de gegevens, wijziging, vernietiging of verlies, ongeoorloofde overdracht, andere ongeoorloofde verwerking, alsmede ander misbruik niet kan plaatsvinden, en dat alle verplichtingen van Mama Labels als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens die voortvloeien uit wettelijke voorschriften te allen tijde door personeel en organisatie worden gewaarborgd tijdens de verwerking van de gegevens. De getroffen technische en organisatorische maatregelen zijn afgestemd op het risiconiveau.

Hostingdiensten van derden

Namens ons levert de derde partij hosting- en webpresentatiediensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in de juiste presentatie van ons aanbod, die in de belangenafweging prevaleren. Alle gegevens die in verband met het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de online shop worden verzameld, worden op onze servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader – hostingdienst en website. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Verzamelen en gebruiken van gegevens voor het verwerken van overeenkomsten en het openen van gebruikersaccounts

Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of als u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), verwerken wij deze gegevens om het voorwerp van de overeenkomst te kunnen nakomen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. We gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder b) van GDPR voor de verwerking van overeenkomsten en de afhandeling van uw aanvragen. Nadat het voorwerp van het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en worden ze na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik ervan, of er een noodzaak is voor verder gebruik van uw gegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, of er een noodzaak is voor verder gebruik van uw gegevens dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Gegevensoverdracht

Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren volgens art. 6, lid 1, onder b) van GDPR, geven we uw gegevens door aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van de goederen en veder aan de betalingsinstelling.

Gegevensoverdracht naar de betalingsinstelling

Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u kiest in het bestelproces, geven we de betalingsgegevens door aan de instelling die verantwoordelijk is voor de betaling en, indien van toepassing, aan de betalingsdienstaanbieders. In het geval van betaling per bankoverschrijving met uw betaalserviceprovider, moet u zich tijdens het bestelproces aanmelden bij de betaalserviceprovider. In dit geval is de gegevensbeschermingsverklaring van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gegevensoverdracht naar onze koeriersdienst

Als u ons ertoe tijdens het bestelproces een toestemming geeft, sturen we uw e-mailadres en telefoonnummer door naar de geselecteerde logistieke dienstverlener, zodat zij vóór de levering contact met u kunnen opnemen voor de levering van de goederen. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de informatie naar ons bedrijf te sturen of rechtstreeks naar de leverancier van de verzendservice op het onderstaande contactadres. Na intrekking worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of er sprake is van een verder gebruik van uw gegevens dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Deutsche Post AG

Charles-de-Gaulle-Straße 20

53113 Bonn

Duitsland

ID: DE 169838187

en

General Logistics Systems B.V.

Breguetlaan 28-30

1438 BC Oude Meer

The Netherlands

ID: NL 8086.71.698.B.01

E-mailnieuwsbrief en reclame per post

Adverteren per e-mail zonder nieuwsbriefregistratie

Als we uw e-mailadres ontvangen als onderdeel van de bestelling van goederen of diensten en we niet uw uitdrukkelijke bezwaar ontvangen, behouden we ons het recht voor om u per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten die u zojuist hebt gekocht.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen of via de link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na annulering van de registratie verwijderen we het e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of er sprake is van verder gebruik van uw gegevens dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Postreclame

We behouden ons ook het recht voor om uw naam en postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de toegang tot reclame voor onze klanten in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) van GDPR.

Reclamemailings worden verspreid door de serviceprovider aan wie we voor dit doel gegevens doorgeven. U kunt het gebruik van uw gegevens te allen tijde herroepen door contact op te nemen met ons bedrijf via onderstaande contactgegevens.

Informatie over cookies

Onze Mama Labels groep, vertegenwoordigd door: 

 • Brdy Ventures s.r.o., Kurzova 2412/5, 155 00 Praag, Tsjechië, ID: CZ05481601

(hierna te noemen de "Gezamenlijke Beheerders"), gebruikt cookies op deze website om de functionaliteit van de website te waarborgen (technische cookies), om websiteverkeer te meten en om gericht te adverteren. Cookies voor het meten van websiteverkeer en gerichte advertenties worden alleen gebruikt als u hier expliciet toestemming voor geeft. Technische cookies worden gebruikt op basis van wettelijke voorschriften.  

Deze gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere verwerkers, met name operators van analyse- en reclame tools.  

Onze website kan, weliswaar met minder gebruiksgemak, ook in een modus worden gebruikt waarin het opslaan van cookies niet is toegestaan.

Toestemming voor de verwerking van cookies voor het meten van websiteverkeer en gerichte reclame

Door te klikken op de knop "Ja, ik ga akkoord" in de meldingsbalk onderaan de website, waarop staat "WIJ GEBRUIKEN COOKIES", geef je toestemming aan de Mama Labels groep, zoals vertegenwoordigd door de vennootschappen:

 • Brdy Ventures s.r.o., Kurzova 2412/5, 155 00 Praag, Tsjechië, ID: CZ05481601

(hierna als "Beheerders"), voor de verwerking van cookies voor het meten van websiteverkeer en voor het doelgericht adverteren, of alleen voor enkele van deze categorieën die door jou in de cookievoorkeur zijn aangegeven. Je verleent je toestemming voor de periode die in het onderstaande Overzicht van de gebruikte cookies wordt vermeld en je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door je browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. 

Volgens de Wet Bescherming Persoongegevens heb je het recht om:

- je toestemming op elk moment in te trekken,

- informatie te vragen over welke persoonsgegevens wij verwerken,

- een kopie van je persoonlijke gegevens op te vragen,

- toegang te vragen tot je gegevens, correctie of bijwerking van je gegevens of beperking van de verwerking ervan,

- te verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens,

- als je twijfels hebt over de verwerking van je gegevens, kun je contact opnemen met ons of met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

  Je kunt je vragen of verzoeken richten aan [email protected]

  Overzicht van gebruikte cookies

  Type cookie 

  Naam cookie 

  Doel 

  Vervaldatum cookie 

  Functionele cookies

  Mamalabels.nl 

  Anonieme cookies om de correcte werking van onze website te garanderen, bv. het onthouden van items die aan je winkelwagen zijn toegevoegd.

  20 dagen sinds het laatste bezoek

  Analytische cookies

  Google Analytics

  Anonieme meting van webverkeer. Een lijst van individuele cookies vindt u hier

  2 jaar sinds het laatste bezoek

  Reclamecookies

  DoubleClick

  Gegevensverzameling voor het tonen van relevante reclame. 

  1 jaar sinds het laatste bezoek

  Reclamecookies

  Facebook Ads

  Gegevensverzameling voor het tonen van relevante reclame. 

  3 maanden sinds het laatste bezoek

  Reclamecookies

  Sklik 

  Gegevensverzameling voor het tonen van relevante reclame.

  1 maand sinds het laatste bezoek

  Gebruik van cookies en website-analyse

  Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en internetdiensten zijn functionele cookies. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist. Analytische en marketing cookies - voor het gebruik van andere cookies is toestemming nodig. Cookies in deze categorie worden voornamelijk gebruikt om anoniem verkeer en gebruikersactiviteiten op onze website bij te houden. Hierdoor kunnen we bijhouden wat onze klanten leuk vinden en onze diensten verbeteren.

  Als je niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kun je ze weigeren. Nadat je cookies hebt geweigerd, wordt er een deactiveringscookie opgeslagen op je eindapparaat. Als je je cookies verwijdert, moet je opnieuw op de link klikken.

  Elke browser verschilt in de manier waarop hij cookies beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen.

  Je kunt deze verwijderen of het gebruik ervan vooraf weigeren door de juiste instellingen in je browser te selecteren. Als je dat doet, moet je sommige opties echter mogelijk handmatig instellen telkens wanneer je de website bezoekt en werken sommige diensten en functies misschien niet.

  Google Analytics

  Om de website naar behoefte te kunnen vormgeven en continu te optimaliseren, gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen en cookies gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over hoe je de website gebruikt, zoals

  • browsertype/versie,

  • het gebruikte besturingssysteem,

  • verwijzende pagina (vorige bezochte pagina),

  • IP-adres van de computer vanwaar je de website bezoekt,

  • het tijdstip van het verzoek aan de server

  worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet als geheel voor marktonderzoek en om de website zo te organiseren dat deze voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens verwerken. Google zal in geen geval je IP-adres in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat ze niet kunnen worden toegewezen (zogenaamde IP-masking).

  Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door je browser dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen er echter op dat je in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van de website kunt gebruiken. Bovendien kun je het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens over je gebruik van onze website (inclusief je IP-adres) en de daaropvolgende verwerking door Google voorkomen door deze speciale add-on in je browser te downloaden en te installeren.

  Hierdoor worden deactiveringscookies opgeslagen die voorkomen dat je gegevens verder worden verzameld wanneer je deze website bezoekt. Deactiveringscookies zijn alleen geldig bij gebruik van dezelfde browser en alleen voor onze website en worden opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de deactiveringscookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van deze dienst.

  Conversie bijhouden met Google Ads

  Deze website maakt gebruik van Google Ads. Dit is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). We gebruiken zogenaamde conversietracking binnen Google Ads. Wanneer je op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geplaatst om conversies bij te houden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Deze cookies verlopen na 30 dagen en dienen niet om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als een gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen later niet worden getraceerd via de websites van de Ads-klanten. De informatie die door conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten kunnen door het bijhouden van conversies het totale aantal gebruikers te weten komen dat op een advertentie heeft geklikt en naar een beheerde pagina is doorverwezen. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikt kan worden om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als je niet wilt deelnemen aan tracking, kun je je afmelden door de Google cookie voor het bijhouden van conversies uit te schakelen via je browser in het gedeelte Gebruikersinstellingen. Je maakt dan geen deel meer uit van de statistieken voor het bijhouden van conversies. Het opslaan van "conversiecookies" wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f van de GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel de website als advertenties te optimaliseren. Meer informatie over Google Ads en Google conversion tracking is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Je kunt je browser configureren om je te informeren over het gebruik van cookies, om ze alleen in individuele gevallen toe te staan, om de acceptatie ervan uit te sluiten voor specifieke situaties of om ze volledig uit te sluiten, of zelfs om de automatische verwijdering ervan te activeren wanneer je je browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

  Youtube-plugins

  Deze site bevat digitale inhoud van derden. 

  Deze inhoud wordt beschikbaar gesteld door Google Inc. (ook wel "aanbieder" genoemd). YouTube wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

  Voor YouTube-video's die in onze website zijn geïntegreerd, zijn de uitgebreide privacy-instellingen geactiveerd. Dit betekent dat Youtube geen informatie over bezoekers van de site verzamelt en opslaat, maar dit alleen doet wanneer de video wordt afgespeeld. Het privacybeleid van Google beschrijft het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik ervan door de aanbieder en legt uit welke rechten je in dit verband hebt en welke instellingen je kunt kiezen om je privacy te beschermen.

  Je rechten en informatie

  Naast het recht om de toestemming die je ons op grond van artikel 13 GDPR hebt gegeven in te trekken, heb je ook de volgende rechten als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan:

  - het recht op toegang tot persoonsgegevens en het recht om geïnformeerd te worden over je persoonsgegevens die we opslaan, overeenkomstig artikel 13 en 15 van de GDPR; je hebt het recht om bevestiging te krijgen over het feit of er persoonsgegevens over jou worden verwerkt, zo ja, dan heb je het recht om toegang te krijgen tot deze gegevens en kun je informatie opvragen over het doel van de verwerking, de categorie persoonsgegevens, de ontvanger of categorieën ontvangers aan wie je gegevens worden verstrekt, evenals de beoogde opslagperiode en de oorsprong of bronnen van je gegevens, tenzij we deze rechtstreeks van jou hebben verkregen;

  - het recht op rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige gegevens, overeenkomstig de artikelen 13 en 16 van de GDPR;

  - het recht op het wissen van je persoonsgegevens die we opslaan, overeenkomstig artikelen 13 en 17 GDPR, als dit niet nodig is om te voldoen aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen, andere wettelijke verplichtingen of rechten;

  - het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken op grond van de artikelen 13 en 18 GDPR als je de juistheid ervan betwist; de verwerking onwettig is, maar je weigert de gegevens te wissen en verzoekt om beperking van het gebruik ervan; de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar je ze nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 GDPR;

  - het recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van de artikelen 13 en 20 van de GDPR, d.w.z. het recht om de geselecteerde gegevens die wij over je opslaan te laten overzetten naar een gangbaar, machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen;

  - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit krachtens artikel 13 en artikel 15, lid 1, onder f) van de GDPR;

  - het recht om op grond van de artikelen 13 en 21 GDPR bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) GDPR, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen; indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben voor deze marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op deze direct marketing;

  - het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, dat rechtsgevolgen voor jou heeft of jou op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft; het bovenstaande is niet van toepassing wanneer het besluit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst of is toegestaan op grond van wetgeving van de Unie of Tsjechische wetgeving of is gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming.

   Mama Labels, als verwerkingsverantwoordelijke, zal de individuele ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, in overeenstemming met artikel 19 van de GDPR, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Mama Labels zal als verwerkingsverantwoordelijke je op verzoek informeren over deze ontvangers.

   Als een inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk leidt tot een hoog risico voor de rechten en plichten van personen, zullen we de inbreuk zonder onnodige vertraging melden. We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om dergelijke inbreuken te voorkomen.

   Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens of het intrekken van gegeven toestemming, of bezwaren tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op:

   Brdy Ventures s.r.o.

   Kurzova 2412/5

   155 00 Praag

   Tsjechië

   +420 605 507 881